FANDOM


Ang mga paksa at temang naitalakay sa kuwento:

  • Tunay na pagkatao - Nililihim ni Lorenzo ang kanyang tunay na seksuwalidad sa kanyang mga kapitbahay ngunit unti-unti rin itong nabunyag sa huli.
  • Pagkalat ng tsismis - Nilantad dito ang mabilis na pagkalat ng tsismis sa mga kalapit-bahayan. Halimbawa nito ang balitang bakla pala si Lorenzo.
  • Pagkamausyoso - Makikita ito sa iba't ibang dako ng kuwento. Sa simula, ang pagkamausyoso ng mga ao sa pagdating ng pulis. Dahil din sa pinagkait ni Lorenzo ang kanyang bahay sa mga tao sa Kalye Desiderata, naging mausisa ang mga kapitbahay sa kung ano ang itsura ng loob ng bahay nito.